FRESNO TATTOO EXPO!

9th Annual Fresno Tattoo Expo

9th Annual Fresno Tattoo Expo

@The Fresno Convention Center, April 27-28